ផ្ទះសំរាប់លក់

ដីលក់នៅឃុំ ឃុំវិហាសួគ៏

តម្លៃលក់​ :  $ ​

ទំហំដី          ១៤៨០៨ m

ទីតាំង ភូមិ    ឃុំវិហាសួគ៏ស្រុកខ្សាចើកណ្ដាលខេត្តកណ្តាល

លេខទំនាក់ទំនងលេខ : 081-306306/ 017-737312/ 088-3063066

Email: en.rith@smartrealestate.asia

Property Details
  • Address : វិហាសួរគ៏

    Zip Code :

  • Khan/District : Khsach Kandal

    Country : Cambodia

  • City/Province : Kandal

    Year Built :

General Amenities
Distances
Agent Details

Smart Real Estate

Webmaster suntouch.us@gmail.com + (855) 86 596 959

Property Location
Image Gallery
Walkscore